Antideterminantno protitelo

Antideterminant protitelesa (grško anti - proti; nasprotna lastnost, delovanje, položaj + lat. Determinantis, determinante - določanje, omejevanje; sinonim: aktivno središče protitelesa) je eden od strukturnih elementov molekule protitelesa, ki je vrzel ali votlina, ki dopolnjuje strukturo determinantne skupine antigena in zagotavlja specifično interakcijo antigena s protitelesom.