Indikator bilirubina

Indikator bilirubina (bilat. Lat. Bilis - žolč + nem. Rubin, iz lat. Ruber - rdeč) - indikator, ki označuje izločevalno funkcijo jeter, indikator, katerega vrednost ustreza razmerju koncentracij v krvnem serumu neposrednega in indirektnega bilirubina.